نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
جوش نوک به نوک میلگرد های انتظار ریشهفورج آرماتور های انتظار کوتاهجوش سر به سر میلگرد های انتظاربرش سرد میلگرد های امتداد فونداسیون

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد