نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
فورج میلگردهای فونداسیوندستگاه جوش سر به سر میلگرد _ پمپ هیدرولیکدستگاه برش میلگرد و آرماتورفورجینگ سر به سر آرماتورهای فونداسیونجوش نوک به نوک میلگرد های فونداسیوناجراء جوش سر به سر میلگرد مطابق استانداردجوشکاری سر به سر میلگردجوش سر به سر میلگرد های فونداسیون سایز 32-a3

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد