نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
برش سر میلگرد هادستگاه جوش سر به سر میلگردفورجینگ سر به سر میلگردجوش سربه سر میلگرد ستونهاجوش لب به لب میلگردجوشکاری سر به سر میلگرد a3فورجینگ سر به سر آرماتورمرکز تجاری دریاچه خلیج فارس چیتگراجراء اتصال سر به سر میلگرد

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد