نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

کاربردهای دستگاه جوش سر به سر میلگرد ها

  1. -فورجینگ میلگرد های ستونها در سازه های بتنی
  2. -فورجینگ میلگرد ها د ر فونداسیونها
  3. -جوش سر به سر میلگرد ها در سبد بافی وشمع ها در طول و تیپهای گوناگون
  4. -جوش سر به سر میلگرد های ضایعاتی وپرت
  5. -اصلاح واتصال بولتهای شکسته و آسیب دیده
  6. -جوش سربه سر میلگرد های دیوارهای برشی
  7. -اصلاح  و افزایش طول ریشه های کوتاه
  8. -فورجینگ میلگرد های به کار رفته در تیر برق ها
  9. -اتصال میلگردها در عملیات نیلینگ

             وسایر کاربرد های جوش سر به سر میلگرد


 

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

Accreditation   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد