نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

دستگاه رزوه زن و اتصالات مکانیکی میلگرد

 

 

 

Cupler.irRolling Machine

کوپلر یا وصله و رابط مکانیکی

ادامه مطلب...

کاتالوگ دستگاه جوش فورجینگ سربه سر میلگرد

جوش میلگرد

ادامه مطلب...

درباره تکنولوژی دستگاه جوش الکترواسلگ

 

دستگاه جوش سر به سر

ادامه مطلب...

آشنايی با جوش فورجينگ سر به سرمیلگرد

 

دستگاه جوش سر به سر میلگرد کنزا

آشنایی با جوش فورجینگ سر به سر میلگرد

جوشکاری با گاز اکسی استيلن

فورجينگ فشار گاز میلگرد با گاز اکسی استيلن(جوش سر به سر میلگرد)

اجزای دستگاه جوش فورجينگ سر به  سر میلگرد

ادامه مطلب...

Accreditation   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد