نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
imag_3_20140215_1182699829.jpgimag_5_20140215_2044062107.jpgimag_2_20140215_1006460266.jpgimag_1_20140215_1711959352.jpgimag_4_20140215_1187112613.jpg

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد