نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
img_7_20140109_1125945276.jpgimg_5_20140109_1393910695.jpgimg_4_20140109_1533029182.jpgimg_2_20140109_1319043893.jpgimg_1_20140109_1184651544.jpgimg_3_20140109_1942566931.jpgimg_6_20140109_1083941486.jpg

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد