نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

محاسبه قیمت هر جوش فورجینگ سربه سر میلگرد

 

قیمت دستگاه جوش فورجینگ میلگرد،قیمت هر سر جوش سربه سر میلگرد.pdf

 

قیمت جوش سربه سر میلگرد

دانلودها:
فایلتوضیحاتاندازه فایلتاریخ ایجاد
دریافت این فایل (هزینه تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-مرداد 99..pdf)قیمت تمام شده هر سر جوش فورجینگ سر به سر میلگرد (تکنولوژی ژاپنی) -مرداد 1399در فایل pdf الصاقی به تفکیک قیمت مواد مصرفی ،قیمت تمام شده هر سر جوش به روش فورجینگ، از سایز 16 تا 32 درج شده است.قابل ذکر است این قیمت ها جهت تمامی نمایندگیهای مجری فورجینگ میلگردها صادق می باشد.194 Kb1399/05/22
دریافت این فایل (هزینه تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-بهار 99..pdf)قیمت تمام شده هر سر جوش فورجینگ سر به سر میلگرد -تمامی سایزها-به روز- بهار 1399در فایل pdf الصاقی به تفکیک قیمت مواد مصرفی ،قیمت تمام شده هر سر جوش از سایز 16 تا 32 درج شده است.274 Kb1399/02/15
دریافت این فایل (هزینه تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-پاییز98..pdf)هزینه و قیمت تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-پاییز98.هزینه تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ به تفکیک سایز-پاییز98.193 Kb1398/10/01
دریافت این فایل (توجیه اقتصادی جوش سر به سر میلگرد کنزا1397-دی ماه.pdf)فایل توجیه اقتصادی جوش سر به سر میلگرد در مقایسه با اورلپ دی ماه 1397در فایل ضمیمه قیمت تمام شده هر سر جوش سر به سر میلگرد با قیمت تمام شده هر اورلپ با طولهای همپوشانی های متفاوت مقایسه شده است.دی ماه 1397550 Kb1397/10/24
دریافت این فایل (هزینه تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-تیر 97.pdf) دریافت لیست قیمت تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-تیرماه 1397در فایل pdf الصاقی به تفکیک قیمت مواد مصرفی ،جدید ترین قیمت تمام شده هر سر جوش از سایز 16 تا 32 جهت پیمانکاران و صاحبان تجهیزات فورجینگ سر به سر میلگرد درج شده است489 Kb1397/04/25
دریافت این فایل (هزینه تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-اردیبهشت 97.pdf)دریافت لیست قیمت تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-اردیبهشت 1397قیمت هر جوش سر به سر میلگرد با استفاده از دستگاه جوش فورجینگ کنزا-جدید537 Kb1397/02/15
دریافت این فایل (قیمت نهایی هر سر جوش سربه سر میلگرد.pdf)دریافت لیست قیمت تمام شده هر سر جوش سربه سر میلگرد pdf-شش ماهه اول سال 1396در فایل pdf الصاقی به تفکیک قیمت مواد مصرفی ،قیمت تمام شده هر سر جوش از سایز 16 تا 32 درج شده است.به روز شده در96/03359 Kb1396/03/07
دریافت این فایل (هزینه وقیمت تمام شده هر سر جوش  فورجینگ میلگرد به تفکیک سایز کنزا.pdf)دریافت فایل قیمت تمام شده هر سر جوش سربه سر میلگرد -دستگاه فورجینگ سر به سر کنزادر فایل pdf الصاقی به تفکیک قیمت مواد مصرفی ،قیمت تمام شده هر سر جوش از سایز 16 تا 32 درج شده است.351 Kb1394/12/24

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

Accreditation   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد