نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
جوش سر به سر میلگرد تکنولوژی نوین اتصال آرماتورهاحذف اورلپ با دستگاه جوش سر به سر میلگردجوشکاری نوک به نوک میلگردهای فونداسیون

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد