نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
قیمت ارزان و سرعت اجرایی بالا فورجینگ سر به سر نسبت به انواع اتصالات میلگردفورجینگ میلگردهای فونداسیون سفره زیرینجوش لب به لب میلگرد های فونداسیون سایز 25 a3برجهای مسکونی زیتون چیتگراتصال لب به لب میلگردهای فونداسیونجوشکاری میلگرد جایگزین انواع اتصالات مکانیکی میلگردفورجینگ سر به سر میلگردهای فونداسیونسرعت اجراء بالا نسبت به وصله های مکانیکی و کوپلردستگاه جوش سر به سر میلگرد kenza weldمقاومسازی سازه های بتنی با دستگاه جوش فورجینگ میلگردجوش سر به سر میلگرد منطبق بر استاندارد jis ژاپنجوشکاری میلگرد A3قیمت جوش سر به سر میلگردجوش پذیری میلگرد A3جوش سربه سر میلگرد های چاله آسانسوردستگاه جوش سر به سر میلگرد جایگزین روش سنتی اورلپ و کوپلرکاهش هزینه های اجراء ساختمان با حذف اورلپ میلگرد هاحذف اورلپ میلگرد با دستگاه فورجینگ سر به سر آرماتور

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد