نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
img_9_20140109_2004960024.jpgimg_8_20140109_1434027499.jpgimg_5_20140109_1614208003.jpgimg_3_20140109_1833727427.jpgimg_4_20140109_1038320147.jpgimg_2_20140109_1059199937.jpgimg_6_20140109_1983994727.jpgimg_1_20140109_1880945953.jpgimg_11_20140109_1441300689.jpgimg_7_20140109_1917584001.jpgimg_1_20140109_1133414965.jpg

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد