نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
img_8_20140109_1609262049.jpgimg_4_20140109_2003754996.jpgimg_3_20140109_1877406087.jpgimg_6_20140109_1531316485.jpgimg_1_20140109_1494733302.jpgimg_7_20140109_2038770803.jpgimg_2_20140109_1660907287.jpgimg_5_20140109_1241741110.jpg

   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد