نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

نگاهی به تعدادی از پروژه های اجراءشده( خدمات فورجینگ ) جوش فورجینگ سر به سر میلگرد توسط شرکت کنزا از سال 1389 تا کنون

    IMG 5626

 -برج مسکونی تعاونی کارمندان شهرداری تهران*جوشکاری میلگردهای فونداسیون*سایز 32*سال 93 (تصاویر)

 -مجتمع تجاری-اداری و پارکینگ طبقاتی دریاچه خلیج فارس*شرکت آرمه شالوده*جوش میلگرد های ستون ها*سایز 25 زمستان93 (تصاویر)

  -ورزشگاه 15000 نفری خرمشهر*کارفرما شرکت ساختمانی مشیران ایستا *جوش میلگرد های ستونها سایز 28بهار94 (تصاویر)

   -مجتمع مسکونی رشت-گلسار*کارفرما بخش خصوصی*فورج آرماتورهای ستونها *سایز 22 *بهار94 (تصاویر)

-مرکز اداری تجاری هلال احمر بیرجند*کارفرما شرکت نقش آوران قهستان*فورجینگ آرماتور های ستونها و دیوارهای برشی*سایز 25و28*بهار و تابستان94 (تصاویر)

- پارکینگ طبقاتی بازار بزرگ اکباتان* کار فرما شرکت بلند پایه* جوش میلگرد های ستون سایز 25 *اتصال میلگردهای پرت (تصاویر)بازار بزرگ اکباتان*پاییز 90

 - برج مسکونی کوهرنگ زعفرانیه*کارفرما  بخش خصوصی* جوش ریشه های کوتاه سایز 28* کوهرنگ زعفرانیه* پاییز 90

-برجهای مسکونی آسمان*کار فرما هوا وفضای سپاه شرکت عمران ظفر کار*جوش میلگردهای فونداسیون سایز 25   برجهای آسمان* تابستان 89

- برجهای مسکونی حفاظت اطلاعات سپاه* شرکت عمران ظفر کار*جوش میلگردهای فونداسیون سایز  28  (تصاویر) اطلاعات سپاه*زمستان 89

- برجهای مسکونی زیتون*کارفرما هوا وفضای سپاه *شرکت عمران ظفرکار*جوش میلگردهای فونداسیون سایز 25 و 32 برجهای زیتون * تابستان 90 تا بهار 91

 

- برجهای مسکونی لشگر 27 سپاه*کارفرماشرکت عمران ظفر کار*جوش میلگردهای فونداسیون  سایز 25 (تصاویر) لشگر 27 سپاه*زمستان 90

 - پل رو گذر شهید زین الدین*کارفرما موسسه شهید رجایی خاتم الانبیاء*جوش میلگردهای ستون های پل سایز  25 (تصاویر) شهید زین الدین *تابستان91

 - پل زیرگذر میدان امام حسین تهران*کارفرما شرکت سامان بیس * جوش میلگردهای ستونها و شمع ها سایز25  (تصاویر) میدان امام حسین تهران* بهار 91

- مجتمع اداری تجاری آیسان *کار فرماشهرداری تبریزو شرکت برج نمای بندر*جوش میلگرد شمعها و فونداسیون  سایز25 (تصاویر) تجاری آیسان*بهار 90 تا بهار 92

 - مجتمع تجاری تندیس ری*کارفرما شرکت بلند پایه*افزایش طبقه *جوش ریشه های کوتاه سایز22 (تصاویر) تندیس ری*تابستان91

- مجتمع مسکونی پیکان شهر*کارفرما بخش خصوصی *جوش میلگرد ریشه های کوتاه ستونها سایز22 زمستان 89 (تصاویر)

- شهرک صنعتی پرند*کارفرما بخش خصوصی *جوش بولتهای شکسته سایز25 (تصاویر) صنعتی پرند*زمستان 89

- مجتمع مسکونی سعادت آباد*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگرد های ستونها سایز 25 (تصاویر) سعادت آباد* تابستان 91

- مجتمع مسکونی شیخ بهایی*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگردهای ستونها سایز25 (تصاویر)* بهار 89

- مجتمع مسکونی ظفر*کارفرما بخش خصوصی *جوش میلگردهای کوتاه فونداسیون (پود های کوتاه) سایز20 (تصاویر) مجتمع مسکونی ظفر*پاییز 91

- مسکن مهر شاهرود*کارفرما شرکت تعاونی مسکن مهر شاهرود*جوش بولت های شکسته و آسیب دیده سایز (تصاویر) مهر شاهرود*زمستان 90

- مجتمع مسکونی نیستان خ پاسداران*کارفرما شرکت پای بست بتن*جوش میلگردهای ستونها سایز 22 و 25 (تصاویر)  نیستان پاسداران* بهار 91

- مسکن مهر سمنان*کارفرما شرکت تعاونی مسکن مهر سمنان *جوش بولتهای شکسته وآسیب دیده سایز25 (تصاویر) مسکن مهر سمنان* بهار 91

-مجتمع مسکونی یادگار امام*کارفرما شرکت مقاوم سازی پایون*جوش میلگردهای کوتاه فونداسیون سایز20 و22  (تصاویر) یادگار امام*زمستان 92

-پل رو گذر طاق بتنی چشمه چاهی ایلام*کارفرمااداره راه سازی استان ایلام و شرکت پی ریز تراز پارس*جوش میلگردهای دیوار های برشی سایز 25 و 28 (تصاویر) پل روگذر طاق بتنی ایلام* زمستان 92

-مجتمع مسکونی میدان نیاوران*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگردهای کوتاه ریشه به بولت*تبدیل اسکلت بتنی به فلزی*(تصاویر) میدان نیاوران* سال 92

-مجتمع مسکونی مرزداران (برج سپهر)*بخش خصوصی*جوش میلگرد های ریشه های کوتاه*سایز 22*تصاویر سال 92

-مجتمع مسکونی دماوند*بخش خصوصی*جوش میلگرد های ریشه کوتاه*سایز 25*  تصاویر  مسکونی دماوند* سال 92

-برجهای مسکونی تعاونی نیروی زمینی ارتش*جوش میلگرد های فونداسیون*سایز 25 و  32سال92 (تصاویر)

-مجتمع مسکونی هتل لاله*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگردهای امتداد فونداسیون سایز 22*زمستان93 (تصاویر)

- مجتمع تجاری مسکونی سراج *کارفرما شرکت بنفیت* جوشکاری میلگرد های ستونها و امتداد طبقات* سایز 25 *زمستان93  (تصاویر)

برج مسکونی اشرفی اصفهانی*کارفرما بخش خصوصی*جوش ریشه های کوتاه سایز 22* (تصاویر)  اشرفی اصفهان* زمستان 90

- برجهای مسکونی  هاشمی نژاد تهرانسر*کارفرما هوا و فضای *شرکت عمران ظفرکار*جوش میلگردهای کوتاه سایز25 (تصاویر) هاشمی نژاد*زمستان 89

-مسجد صاحب الزمان بیرجند*کارفرما هیئت امناء مسجد*جوش میلگردهای ستونها*سایز میلگرد 18،20،22،25 و 28*تابستان94

-مجتمع مسکونی سالور کارخانه میهن*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگرد های ستونها*افزایش طبقه*سایز 18*تابستان 94*سالور*تصاویر

 -پل رو گذر دپوی ارتش * کارفرما شرکت پارس مانی ایستا *فورج تیرهای پل *سایز میلگرد 32*مرداد 94*تصاویر

-مجتمع مسکونی شاهین جنوبی*کارفرما بخش خصوصی*فورجینگ امتداد ریشه های انتظار فونداسیون*سایز 22*دیماه 94*تصاویر

-مجتمع مسکونی آزادگان کرج*کارفرما بخش خصوصی* جوش فورجینگ امتداد ریشه های میلگرد انتظار فونداسیون*سایز میلگرد 22*بهمن 94*تصاویر

-مخزن آب و فاضلاب ملارد*کارفرما شرکت آب و فاضلاب ملارد*فورجینگ ستونها و پایه های مخازن*سایز 16 و 20*آذر 94

-مرکز تجاری الغدیر دربند*کارفرما شرکت مستحکم*فورجینگ سر به سر میلگرد ستونها*سایز 16*آبان 94

-مجتمع مسکونی مجیدیه*بخش خصوصی*جوش سر به سر میلگرد ستونها*سایز 20*آبان 94*تصاویر

-مجتمع مسکونی سهند رشت*کارفرما شرکت سهند ساران*فورج بولت به میلگرد*سایز 28*فروردین 95*تصاویر

-مخزن ذخیره آب گیلاوند*کارفرما آبفا*جوش سربه سر میلگردهای دیوارها*سایز 22*اردیبهشت 95*تصاویر

-کارگاه صنعتی*ایران خودرو*جوش سربه سر میلگرد ستونها*سایز 25* اردیبهشت 95تصاویر

-بیمارستان گنجویان دزفول*-کارفما شرکت عرفان سازه -جوش سربه سر میلگرد ستونها*سایز 28   خرداد 95*تصاویر

-شرکت ام کی بتن-سازنده ستونهای پیش ساخته-استفاده از تکنولوژی فورجینگ در پروژه تات مال شرکت پرلیت تیر 95 تصاویر

-مرکز تجاری سعید ساری-کار فرماشرکت عرش پویا حذف اورلپ به واسطه استفاده از جوش فورجینگ میلگردها-سایز 32،28،25 و 22 تیر 95

-مجتمع مسکونی لوتوس*کارفرما شرکت ساختمانی لوتوس*جوش سربه سر میلگرد ستونهای مرکب  مرداد 95*  تصاویر

-مجتمع مسکونی افق اکباتان*کارفرما شرکت سامان محیط*جوش سربه سر میلگردهای دیوارهای برشی* آذر 95  تصاویر

-بندر کاسپین کارفرما شرکت "حشمت رود" اتصال سربه سر میلگرهای ستون پل سایز میلگرد 28- مهر 95

-برج مسکونی کامرانیه جوش سربه سر میلگرد امتداد فونداسیون و فورجینگ دیوارهای برشی میلگرد 28 و 20-آذر 95 تصاویر

-برج مسکونی جاسمین مرزداران فورجینگ میلگردهای ستونها جهت حذف اورلپ میلگرد-سایز 25 و 28و 22-اردیبهشت 96   تصاویر

-مجتمع تجاری کمالشهر-عملیات جوش فورجینگ بولتهای شکسته و آسیب دیده- تیر 96  تصاویر

-مجتمع مسکونی دریا-کارفرما شرکت تقویت سازه-اصلاح کوتاهی ریشه های انتظار توسط عملیات جوش فورجینگ تیر 96

-مجتمع تجاری نیکان شهرک گلستان-اصلا ح کوتاهی ریشه های انتظار با استفاده از فورجینگ سر به سر میلگرد ها-مرداد 96

-بیمارستان سپید-عملیات جوش فورجینگ بر روی دیوارهای برشی و ستونها-سایز میلگردها 28 و 32-مهر96

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

Accreditation   انجمن تعمیرات و نگهداری ایران   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesiگواهی نامه استاندارد دستگاه فورجینگ میلگرد