نام کامل:آقای رجبی پور,نام مستعار:آفتاب تابان کنزا.آدرس سایت:www.kenza-weld.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

دستگاه جوش سر به سر میلگرد،فورجینگ میلگرد

نگاهی به تعدادی از پروژه های اجراءشده جوش فورجینگ سر به سر میلگرد توسط شرکت کنزا از سال 1389 تا کنون

    IMG 5626

 -برج مسکونی تعاونی کارمندان شهرداری تهران*جوشکاری میلگردهای فونداسیون*سایز 32*سال 93 (تصاویر)

 -مجتمع تجاری-اداری و پارکینگ طبقاتی دریاچه خلیج فارس*شرکت آرمه شالوده*جوش میلگرد های ستون ها*سایز 25 زمستان93 (تصاویر)

  -ورزشگاه 15000 نفری خرمشهر*کارفرما شرکت ساختمانی مشیران ایستا *جوش میلگرد های ستونها سایز 28بهار94 (تصاویر)

   -مجتمع مسکونی رشت-گلسار*کارفرما بخش خصوصی*فورج آرماتورهای ستونها *سایز 22 *بهار94 (تصاویر)

-مرکز اداری تجاری هلال احمر بیرجند*کارفرما شرکت نقش آوران قهستان*فورجینگ آرماتور های ستونها و دیوارهای برشی*سایز 25و28*بهار و تابستان94 (تصاویر)

- پارکینگ طبقاتی بازار بزرگ اکباتان* کار فرما شرکت بلند پایه* جوش میلگرد های ستون سایز 25 *اتصال میلگردهای پرت (تصاویر)بازار بزرگ اکباتان*پاییز 90

 - برج مسکونی کوهرنگ زعفرانیه*کارفرما  بخش خصوصی* جوش ریشه های کوتاه سایز 28* کوهرنگ زعفرانیه* پاییز 90

-برجهای مسکونی آسمان*کار فرما هوا وفضای سپاه شرکت عمران ظفر کار*جوش میلگردهای فونداسیون سایز 25   برجهای آسمان* تابستان 89

- برجهای مسکونی حفاظت اطلاعات سپاه* شرکت عمران ظفر کار*جوش میلگردهای فونداسیون سایز  28  (تصاویر) اطلاعات سپاه*زمستان 89

- برجهای مسکونی زیتون*کارفرما هوا وفضای سپاه *شرکت عمران ظفرکار*جوش میلگردهای فونداسیون سایز 25 و 32 برجهای زیتون * تابستان 90 تا بهار 91

 

- برجهای مسکونی لشگر 27 سپاه*کارفرماشرکت عمران ظفر کار*جوش میلگردهای فونداسیون  سایز 25 (تصاویر) لشگر 27 سپاه*زمستان 90

 - پل رو گذر شهید زین الدین*کارفرما موسسه شهید رجایی خاتم الانبیاء*جوش میلگردهای ستون های پل سایز  25 (تصاویر) شهید زین الدین *تابستان91

 - پل زیرگذر میدان امام حسین تهران*کارفرما شرکت سامان بیس * جوش میلگردهای ستونها و شمع ها سایز25  (تصاویر) میدان امام حسین تهران* بهار 91

- مجتمع اداری تجاری آیسان *کار فرماشهرداری تبریزو شرکت برج نمای بندر*جوش میلگرد شمعها و فونداسیون  سایز25 (تصاویر) تجاری آیسان*بهار 90 تا بهار 92

 - مجتمع تجاری تندیس ری*کارفرما شرکت بلند پایه*افزایش طبقه *جوش ریشه های کوتاه سایز22 (تصاویر) تندیس ری*تابستان91

- مجتمع مسکونی پیکان شهر*کارفرما بخش خصوصی *جوش میلگرد ریشه های کوتاه ستونها سایز22 زمستان 89 (تصاویر)

- شهرک صنعتی پرند*کارفرما بخش خصوصی *جوش بولتهای شکسته سایز25 (تصاویر) صنعتی پرند*زمستان 89

- مجتمع مسکونی سعادت آباد*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگرد های ستونها سایز 25 (تصاویر) سعادت آباد* تابستان 91

- مجتمع مسکونی شیخ بهایی*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگردهای ستونها سایز25 (تصاویر)* بهار 89

- مجتمع مسکونی ظفر*کارفرما بخش خصوصی *جوش میلگردهای کوتاه فونداسیون (پود های کوتاه) سایز20 (تصاویر) مجتمع مسکونی ظفر*پاییز 91

- مسکن مهر شاهرود*کارفرما شرکت تعاونی مسکن مهر شاهرود*جوش بولت های شکسته و آسیب دیده سایز (تصاویر) مهر شاهرود*زمستان 90

- مجتمع مسکونی نیستان خ پاسداران*کارفرما شرکت پای بست بتن*جوش میلگردهای ستونها سایز 22 و 25 (تصاویر)  نیستان پاسداران* بهار 91

- مسکن مهر سمنان*کارفرما شرکت تعاونی مسکن مهر سمنان *جوش بولتهای شکسته وآسیب دیده سایز25 (تصاویر) مسکن مهر سمنان* بهار 91

-مجتمع مسکونی یادگار امام*کارفرما شرکت مقاوم سازی پایون*جوش میلگردهای کوتاه فونداسیون سایز20 و22  (تصاویر) یادگار امام*زمستان 92

-پل رو گذر طاق بتنی چشمه چاهی ایلام*کارفرمااداره راه سازی استان ایلام و شرکت پی ریز تراز پارس*جوش میلگردهای دیوار های برشی سایز 25 و 28 (تصاویر) پل روگذر طاق بتنی ایلام* زمستان 92

-مجتمع مسکونی میدان نیاوران*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگردهای کوتاه ریشه به بولت*تبدیل اسکلت بتنی به فلزی*(تصاویر) میدان نیاوران* سال 92

-مجتمع مسکونی مرزداران (برج سپهر)*بخش خصوصی*جوش میلگرد های ریشه های کوتاه*سایز 22*تصاویر سال 92

-مجتمع مسکونی دماوند*بخش خصوصی*جوش میلگرد های ریشه کوتاه*سایز 25*  تصاویر  مسکونی دماوند* سال 92

-برجهای مسکونی تعاونی نیروی زمینی ارتش*جوش میلگرد های فونداسیون*سایز 25 و  32سال92 (تصاویر)

-مجتمع مسکونی هتل لاله*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگردهای امتداد فونداسیون سایز 22*زمستان93 (تصاویر)

- مجتمع تجاری مسکونی سراج *کارفرما شرکت بنفیت* جوشکاری میلگرد های ستونها و امتداد طبقات* سایز 25 *زمستان93  (تصاویر)

برج مسکونی اشرفی اصفهانی*کارفرما بخش خصوصی*جوش ریشه های کوتاه سایز 22* (تصاویر)  اشرفی اصفهان* زمستان 90

- برجهای مسکونی  هاشمی نژاد تهرانسر*کارفرما هوا و فضای *شرکت عمران ظفرکار*جوش میلگردهای کوتاه سایز25 (تصاویر) هاشمی نژاد*زمستان 89

-مسجد صاحب الزمان بیرجند*کارفرما هیئت امناء مسجد*جوش میلگردهای ستونها*سایز میلگرد 18،20،22،25 و 28*تابستان94

-مجتمع مسکونی سالور کارخانه میهن*کارفرما بخش خصوصی*جوش میلگرد های ستونها*افزایش طبقه*سایز 18*تابستان 94*سالور*تصاویر

 -پل رو گذر دپوی ارتش * کارفرما شرکت پارس مانی ایستا *فورج تیرهای پل *سایز میلگرد 32*مرداد 94*تصاویر

-مجتمع مسکونی شاهین جنوبی*کارفرما بخش خصوصی*فورجینگ امتداد ریشه های انتظار فونداسیون*سایز 22*دیماه 94*تصاویر

-مجتمع مسکونی آزادگان کرج*کارفرما بخش خصوصی* جوش فورجینگ امتداد ریشه های میلگرد انتظار فونداسیون*سایز میلگرد 22*بهمن 94*تصاویر

-مخزن آب و فاضلاب ملارد*کارفرما شرکت آب و فاضلاب ملارد*فورجینگ ستونها و پایه های مخازن*سایز 16 و 20*آذر 94

-مرکز تجاری الغدیر دربند*کارفرما شرکت مستحکم*فورجینگ سر به سر میلگرد ستونها*سایز 16*آبان 94

-مجتمع مسکونی مجیدیه*بخش خصوصی*جوش سر به سر میلگرد ستونها*سایز 20*آبان 94*تصاویر

-مجتمع مسکونی سهند رشت*کارفرما شرکت سهند ساران*فورج بولت به میلگرد*سایز 28*فروردین 95*تصاویر

-مخزن ذخیره آب گیلاوند*کارفرما آبفا*جوش سربه سر میلگردهای دیوارها*سایز 22*اردیبهشت 95*تصاویر

-کارگاه صنعتی*ایران خودرو*جوش سربه سر میلگرد ستونها*سایز 25* اردیبهشت 95تصاویر

-بیمارستان گنجویان دزفول*-کارفما شرکت عرفان سازه -جوش سربه سر میلگرد ستونها*سایز 28   خرداد 95*تصاویر

-شرکت ام کی بتن-سازنده ستونهای پیش ساخته-استفاده از تکنولوژی فورجینگ در پروژه تات مال شرکت پرلیت تیر 95 تصاویر

-مرکز تجاری سعید ساری-کار فرماشرکت عرش پویا حذف اورلپ به واسطه استفاده از جوش فورجینگ میلگردها-سایز 32،28،25 و 22 تیر 95

-مجتمع مسکونی لوتوس*کارفرما شرکت ساختمانی لوتوس*جوش سربه سر میلگرد ستونهای مرکب  مرداد 95*  تصاویر

-مجتمع مسکونی افق اکباتان*کارفرما شرکت سامان محیط*جوش سربه سر میلگردهای دیوارهای برشی* آذر 95  تصاویر

-بندر کاسپین کارفرما شرکت "حشمت رود" اتصال سربه سر میلگرهای ستون پل سایز میلگرد 28- مهر 95

-برج مسکونی کامرانیه جوش سربه سر میلگرد امتداد فونداسیون و فورجینگ دیوارهای برشی میلگرد 28 و 20-آذر 95 تصاویر

-برج مسکونی جاسمین مرزداران فورجینگ میلگردهای ستونها جهت حذف اورلپ میلگرد-سایز 25 و 28و 22-اردیبهشت 96   تصاویر

-مجتمع تجاری کمالشهر-عملیات جوش فورجینگ بولتهای شکسته و آسیب دیده- تیر 96  تصاویر

-مجتمع مسکونی دریا-کارفرما شرکت تقویت سازه-اصلاح کوتاهی ریشه های انتظار توسط عملیات جوش فورجینگ تیر 96

-مجتمع تجاری نیکان شهرک گلستان-اصلا ح کوتاهی ریشه های انتظار با استفاده از فورجینگ سر به سر میلگرد ها-مرداد 96

-

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

گالری تجهیزات

  • clamp.gif
  • gas mixer tube -flame.gif
  • gas pressure welding hydralic power pack.jpg
  • gas pressure welding machine kenza .jpg
  • gas pressure welding slide.jpg
  • gas pressure welding slide 2.png
  • gpw standard.jpg
  • IMG_20170821_150327.jpg
  • rebar cutter kenza weld.jpg
  • rebar cutter kenza weld gas pressure welding machine.gif

ویدیوها

اخبار و رویدادها

webnews -راه اندازی نمایندگی  اجراء جوش سربه سر میلگرد منطقه دماوند/زمستان 95 -آغاز همکاری با   شرکت راه آهن ایران و طراح ونصاب خطوط ریلی...
projects-view      -برج مسکونی تعاونی کارمندان شهرداری تهران*جوشکاری میلگردهای فونداسیون*سایز 32*سال 93 (تصاویر)  -مجتمع...
building_journal     گفتگوی  مجله ساختمان و پلیمر  با مدیر عامل کنزا   محمد رضا رجبی پور  در خصوص "ارتقاء صنعتی...

مقالات و مطالب کاربردی

Accreditation   Arm Net   Fest Logo 1024x196    Hawe Hydraulics   Iso 9001   Maskan   Nezam Mohandesi